FAL                                        E-læring for Byggdrifter
Facility of Adult Learning
 

I samarbeid med:

Kan vi tilby utdanning som 
gjør deg i stand til å ta fagbrev som byggdrifter.

Kompetansebyggeren Vestfold eies av Vestfold Fylkeskommune.
Lenke til Kompetansebyggeren.


Vaktmester Thomas Kebely i Stokke har tatt fagprøven som praksiskandidat.
Les mer.
 


Praktisk gjennomføring:

Utdanningstilbudet er tilrettelagt for personer med mer enn fem års relevant praksis og som ønsker å kunne oppnå fagbrev som Byggdrifter.

Det blir avholdt oppstartsseminar på én dag hvor elever og lærere blir kjent, og hvor E-lærings konseptet blir presentert og forklart slik at elevene etter dette seminaret er selvgående. Lærerne vil følge opp den enkelte eleven individuelt, slik at alle kommer godt i gang.

E-læringen vil bestå av følgende moduler

  1. Overordnet styring og regelverk
  2. Elektro
  3. VVS (Ventilasjon, rør og sanitær)
  4. Bygningsteknikk

E-læringen vil knytte teori til relevant praksis. Arbeidsplassen som læringsarena vil derfor stå sentralt i utdanningen.

Det benyttes ulike læringskanaler som online-baserte materialer, sosiale plattformer, videokonferanser, dialog mellom lærer og elev (VLE) og dokumentasjonsverktøy.

Det er samlinger på nett for hver modul.

Det blir en avsluttende samling hvor man forbereder eleven til yrkesteoretisk eksamen. Det vil også bli avlagt en prøveeksamen for elevene, slik at de er godt forberedt til den offisielle eksamen i regi av fylkeskommunen.

Kontaktperson:

Trond Skrede  -  33 30 93 16 / 90 05 55 02


Oppstart hver vår og høst.

Løpende opptak kan avtales ved større grupper. 

PRAKSISKANDIDAT

Dersom du har mye arbeidserfaring, men mangler dokumentasjon, kan du likevel ta fagbrev som byggdrifter. For mer informasjon se lenkeFor mer informasjon 

For mer informasjon ta kontakt med Trond Skrede, Kompetansebyggeren.                Tlf. 333 09 316 / 900 55 502


Oppstart hver vår og høst.