FAL                                        E-læring for Byggdrifter
Facility of Adult Learning
 
Ansvarlige for E-læring:

Vidar Luth-Hanssen
Master i nettpedagogikk
Lektor ved Fagskolen i Vestfold
Høyskolelektor ved OsloMet

Steinar Mathisen

Bachelor i yrkespedagogikk

Faglærer ved Fagskolen i Vestfold og Horten VGS


Hvorfor skal man utdanne byggdriftere ?

Feil på tekniske anlegg utgjør en betydelig merkostnad med tanke på energibruk.

Endring av driftsbetingelser kan gi besparelser på energikostnader uten ekstra kostnad.

Kompetanseheving gjør at morgendagens byggdriftere kan bidra konstruktivt inn i planlegging av vedlikehold samt investeringer på byggene.

Hvis de personene som er tettest på byggene og de tekniske anleggene har riktig kompetanse, vil de kunne sørge for mer effektiv drift.


Investering i kompetanse gir bedre drift

Mer kunnskap om tekniske anlegg
• Ventilasjonsanlegg
Varmeanlegg
Elektriske anlegg
Energisentraler
SD-anlegg, sentrale styringsanlegg
Mer kunnskap om byggeskikk og tekniske krav

Med kunnskap og kompetanse blir bygget driftet bedre og med mer fokus på forutsigbarhet, energiforbruk og fornøyde brukere av byggene.

Etter endt utdanning vil kandidatene kunne:  • Byggdrifterne vil kunne vurdere hva som er normale avvik og hva som er feil.
  • Blir i stand til å vurdere verdier og avlesninger av tekniske anlegg inkludert SD-anlegg
  • Kan bidra inn i beslutningsprosesser med faglig innsikt og langsiktige perspektiver
  • Kvalitetssikre utførelse av arbeider