FAL                                        E-læring for Byggdrifter
Facility of Adult Learning
 

 Ansvarlige for E-læring:

Vidar Luth-Hanssen
Master i nettpedagogikk
Lektor ved Fagskolen i Vestfold
Høyskolelektor ved OsloMet

Steinar Mathisen

Bachelor i yrkespedagogikk

Faglærer ved Fagskolen i Vestfold og Horten VGS


Hva er en byggdrifter ?  

 • En byggdrifter driver med:
 • Daglig oppfølging av bygg og tekniske anlegg
 • Kan utarbeide vedlikeholdsplaner
 • Energiøkonomisering
 • Tar ansvar for HMS i bygget
 • Lager og følger opp rutiner for avfallshåndtering 

Hvem passer dette kurset for?

 • Deg som jobber som vaktmester
 • Deg som ønsker mer kompetanse innenfor drift av bygg
 • Deg som øsker å formalisere kompetansen din 

 Praksiskandidat

 • Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.
 • Praksiskandidatordningen er derfor ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift .
 • Praksiskandidater trenger ikke å ha bestått fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie) for å få utstedt fag- eller svennebrev 
 • Ta kontakt for mer informasjon