FAL                                        E-læring for Byggdrifter
Facility of Adult Learning
 

Kompetansebyggeren Vestfold ble etablert som egen virksomhet i Vestfold fylkeskommune fra 1.januar 2016.

Faglærere og E-læringskoordinatorerVidar Luth-Hanssen

Master i nettpedagogikk
Lektor ved Fagskolen i Vestfold
Høyskolelektor ved OsloMet

Steinar Mathisen

Bachelor i yrkespedagogikk

Adjunkt m/tilleggsutdanning ved Fagskolen i Vestfold og Horten VGS